Data

Polityka prywatności

  1. Serwis internetowy gromadzi dane osobowe dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy użytkownik dobrowolnie zadecyduje o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób udzieli odpowiedniej zgody.
  2. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy bądź rezerwacyjny serwisu lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia operatorowi swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Baltic Home S.C. w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik.
  3. Skorzystanie z formularza lub zamówienie newslettera, bądź z innego sposobu przekazania danych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) przez Baltic Home S.C. z siedzibą we Świnoujściu, ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście, REGON 320015086, NIP 8551531507 w celu przedstawienia informacji związanych z pytaniem zadanym w formularzu oraz w celach marketingowych lub w celu obsługi zamówienia bądź innych form obsługi klienta.
  4. Administratorem danych osobowych jest Baltic Home S.C. z siedzibą we Świnoujściu, ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście, REGON 320015086, NIP 8551531507. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych.
  5. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz według warunków udzielonych przez zgodę użytkownika, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tych danych organom władzy państwowej lub sądowej.
  6. Udostępniając swoje dane osobowe w sposób opisany powyżej użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych od Baltic Home S.C. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na udostępniony w formularzu adres e-mail. Wszelkie zmiany powyższej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie.
  7. Baltic Home S.C. nie zamierza zbierać danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli wbrew tym intencjom osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Baltic Home S.C. podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Baltic Home S.C. zachęca do nawiązania kontaktu w celu