RODO - ApartPark

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż MICHAŁ JAPTOK, DANIEL JAPTOK, MAŁGORZATA JASIUKIEWICZ BALTIC HOME s.c., ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście, REGON 320015086, NIP 8551531507 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@baltichome.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym określonym przez przepisy prawa, czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy. Administrator może przetwarzać – choć aktualnie nie prowadzi tego typu działalności – dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, za zgodą osoby której dane dotyczą; w celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie, wykorzystując do tego tzw. ciasteczka. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia działalności marketingowej jest tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem; dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych; dostawcy usług prawnych oraz księgowych; Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; Prawo uzyskania kopii danych; Prawo do sprostowania; Prawo do usunięcia danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do przenoszenia danych; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych; Prawo wycofania zgody; Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.