Wyjątkowe
apartamenty

— nad Bałtykiem —

Przetwarzanie danych osobowych - ApartPark

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić Państwu najważniejsze kwestie dotyczące przetwarzania Państwa danych.

 1. Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych w związku ze sprzedażą budowanych apartamentów jest GIF Garboś, Frukacz, Jasiukiewicz spółka komandytowa z siedzibą w Świnoujściu, co oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@apartpark.pl .
 4. Państwa dane uzyskaliśmy od Państwa bezpośrednio gdy zostały nam przekazane przy wysłaniu zapytania na pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz ewentualnie później, przy procesie związanym z zawarciem umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej.
 5. Proszę pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi.
 6. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
 7. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;
 8. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 9. Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu;
 10. dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email nie są konieczne do wykonania umowy, ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji;
 11. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
 12. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury;
 13. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
 14. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne
 15. Danych osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest obsługa informatyczna albo księgowa naszego przedsiębiorstwa ewentualnie dostawy oprogramowania niezbędnego do zarządzania usługami oferowanymi przez administratora. Finalnie Państwa dane przekazywane są do Kancelarii Notarialnej, która przygotowuje umowy.
 16. Część naszego personelu zatrudniona jest w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a zatem im również przekazujemy Państwa dane, ale jedynie w celu świadczenia przez te osoby usług na Naszą rzecz. Zadbaliśmy, aby osoby te zachowały w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Naszych klientów.
 17. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 18. Proszę pamiętać, że w każdej chwili może Państwo cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Można to zrobić wysyłając email lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Państwa danych.
 19. Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych przysługują Państwu następujące prawa:
 20. prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 21. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów;
 22. prawo do żądania od nas, aby Państwa dane zostały przeniesione do innego administratora danych;
 23. prawo do wydania danych;
 24. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych – jeśli uznacie, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, ale nie krócej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym doszło do zawarcia umowy, co wynika z ustawy o rachunkowości.