Wyjątkowe
apartamenty

— nad Bałtykiem —

Informacje dotyczące przebiegu prac na realizowanej inwestycji

Dnia 18.01.2019 spółka komandytowa GIF Garboś, Frukacz, Jasiukiewicz realizująca przedsięwzięcie inwestycyjne Apart Park spłaciła w całości zaciągnięty kredyt inwestycyjny. Wszystkie związane z nim hipoteki zostały wykreślone z ksiąg wieczystych.

Obecnie prowadzona jest sprzedaż wyłącznie II etapu inwestycji – pozostało 42% wolnych apartamentów. 100% lokali w I etapie zostało sprzedanych. Obecnie stopień zaawansowania prac przedstawia się następująco:

I etap – stan surowy otwarty (zakończono 15 grudnia), obecnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, grzewczej i wodnokanalizacyjnej.

II etap – prace ziemne związane w wykonaniem ścianki szczelnej wykopu.